Akıllı Papa

PAPA AKILLI ADAM

Papa Benedikt sağlığım el vermiyor, artık görevimi yapamıyorum, diye papalığı bıraktı.
Böylece örnek bir davranışla, aklın ihtiraslardan üstün olması gerektiğini göstererek
tarihe geçti, belki de papalıkta bir çığır açtı. Toplum her gün eriyen bir papa seyretse
daha mı iyiydi?
Bu bizim gibi toplumlara örnek olmalı. Biz de merdiveni çıkamayanlara asansör yapıldı
da ne oldu?
Birisi diyor ki; “daha yapacak çok işimiz var.“
Sağol, bu güne kadar yaptığın yeter...
Bırak gerisini gençler yapsınlar!